INTERESSE IN EEN NIEUW SEIZOEN BEDRIJFSWATERPOLO ?

STUUR EEN MAILTJE AAN : INFO@BEDRIJFSWATERPOLO.NL

ALLEEN BIJ VOLDOENDE TEAM AANMELDINGEN VOOR 01 SEPTEMBER 2014 VOLGT ER EEN NIEUW SEIZOEN !!!

 


S T I C H T I N G
B E D R I J F S W A T E R P O L O . N L
S E I Z O E N  2 0 1 4 / 2 0 1 5  -  N O O R D W I J K  -  Z U I D  H O L L A N D